VERDICHTER TECHROLL VOOR OPEN AFVALCONTAINERS

techroll

CONCEPT

  1. De stationaire verdichtingswals is ontworpen voor het vergruizen en verdichten van afval en grondstoffen om uw transport en kosten te verminderen.
  2. Afvalsoorten: hout, karton, grofvuil, plastic, enz.
  3. Benodigde ruimte:
  • breedte ong. 2800 mm
  • lengte ong. 2100 mm + containerlengte
  • hoogte ong. 6600 mm

BESCHRIJVING:
Een door een motor aangedreven wals, plet en verdeelt het afval in open afvalcontainers.

Technische gegevens:

  • containerlengte 7000 mm
  • gewicht van de wals ong. 1600 kg
  • Ddiameter van de wals ong. 1200 mm
  • motorcapaciteit 5,5 kW


Leave a Reply