Verdelen om beter te beschermen


Kortere verwerkingstijden, geen snijgereedschap meer nodig (scharen, messen)


Gebruikscomfort, anti-MSA, continue toevoer, minder verplaatsingsrisico's, afvalvolume gedeeld door 10


Altijd een nette werkomgeving, samengeperst afval onder bescherming


Verdelen om beter te recycleren


Optimalisatie van de hele recyclageketen


Geoptimaliseerd transport naar verwerkingscentra


Verpakkingstijd voor de exploitatie van het materiaal gedeeld door 6


Vermindering van broeikasgasemissies, optimalisatie van de koolstofvoetafdruk

ECONOMISCH

Verdelen om te winnen

4
Minder handelingen
10
Minder verwerkingstijd
8
Minder externe transporten

DUURZAAM GEHEEL

Geconfronteerd met de maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen van de 21 e eeuw, dragen wij vandaag met zijn allen de verantwoordelijkheid om het effect van onze activiteiten op het milieu te verminderen. Recycleren is een noodzaak om de natuurlijke hulpbronnen te vrijwaren. Het afval van de een moet de hulpbron van de ander worden, zodat het product zijn hele levenscyclus kan doorlopen. Het specifiek behandeld product voor recyclage wordt dus secundair materiaal en komt weer in de industriële productieketen terecht. Voortaan moet de levensduur van een product niet meer lineair maar circulair zijn, om ons gebruik van natuurlijke hulpbronnen te matigen en efficiënter te maken, een optimaal hergebruik van materialen te bevorderen en daarmee onze planeet te helpen in stand houden. Wij geloven dat wetenschap en technologie krachtige middelen zijn om vorm te geven aan een duurzame en verantwoordelijke wereld. In deze logica en dankzij voortdurend onderzoek hebben wij sinds de oprichting van het bedrijf technologische innovaties ontwikkeld om verspilling tegen te gaan en het welzijn van de gebruikers van onze apparatuur te verzekeren. Veel meer nog dan een antwoord op de eis van de ‘Grenelle de l'Environnement’ (art. 55.1), is recyclage een burgerlijke bekommernis die ons dagelijks drijft.

 

Romuald UZAN,PDG

Capture

1

AUDIT VAN DE AFVALSTROMEN VAN DE SITE

ALTERVAL voert een diagnose uit om de beste rentabiliteit van onze oplossingen binnen uw structuur te bepalen:
– analyse van stromen, geproduceerd afval, interne en externe logistiek,
– analyse van bestaande (of niet-bestaande) recyclageposten,
– kostenanalyse en identificatie van rationalisatiebronnen.
Door haar ervaring op het terrein beschikt ALTERVAL over een uitgebreide knowhow, ongeacht de sector waarin u werkzaam bent.

2

ONTWERPSTUDIE & AANBEVELINGEN OP MAAT

Ons ontwerpbureau biedt u werkzame en concrete oplossingen die aan uw proces zijn aangepast en wijst op de mogelijke besparingen, door te kopen of te huren.

3

BEDRIJFSKLARE INSTALLATIE

Onze teams zorgen voor de installatie, de inwerkingstelling van de apparatuur en de opleiding van uw personeel. Onze producten worden vervaardigd in onze fabriek van 5000 m 2 en vóór de levering gecontroleerd door onze kwaliteitsafdeling om de betrouwbaarheid van het proces te garanderen.

4

GEGARANDEERDE DIENST NA VERKOOP

Ons nationale onderhoudsnetwerk zorgt voor de opvolging van uw apparatuur en legt driemaandelijkse veiligheidsbezoeken af via onderhouds- en servicecontracten. Onze technici worden regelmatig bijgeschoold om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen.

 

Laten we samen een andere dimensie geven aan uw afvalbeheer.